Predaj sypkých materiálov

  • Vytlačiť

Zaoberáme sa predajom sypkých materiálov rôznych frakcií. Materiály sú vhodné pre využitie v stavebníctve ako prísady do maltových a betónových zmesí, do základov budov, pri výstavbe ciest a dopravných komunikácií.

 

Ponúkané druhy sypkých zmesí

  • štrk dunajský
    0/22
  • štrk hronský
    0/22, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32
  • drvené kamenivo
    0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 0/32, 0/63
  • dolomitové kamenivo
    0/4, 4/8, 8/16
  • piesok žltý
    0/1